Sri Kali Charan Gupta
President
3/C, Indra Roy Road
Kolkata - 700025
Mobile : 9831160891
  Sk. Nazim Uddin
Working President
  Sri Biswambhar Basu
General Secretary
A.G. Govt. Market,Baisakhi, Salt Lake City,
Kolkata - 700091
Phone : 033 - 2591 3871 / 6453 - 3486, 6452 - 0777, 2359 - 2307
Fax : 033 - 2591 3871
Mobile : 098301 35530 / 097487 77000

  Shri Sakil Ahmed
Treasurer


Sr. Vice President
Shri Brij Mohan Gupta

Vice President

Shri Mridul Hazra
Shri Ajit Paul
Shri Arun Dutta
Shri Satya Ranjan Ghosh
Shri Rati Kanta Dey
Shri Mahadev Madhukhan
Shri Bajrang Agarwal


Secretary

Shri Shyamal Paul
Shri Nasim Hossain Halder
Shri Indranil Dey
Shri Pradip Saha
Shri Mrinal Kanti Bose
Shri Tanmoy Mondal
Co-Ordinator
Shri Supriya Sinha
Shri Sadhan Das

Asst. Treaurer

Shri Kaushik Saha
Special Invitee
Shri Jyoti Prasad Ghosh
Shri Mahesh Sharma
Shri Gopal Ghosh
Shri Biman Joarder
Shri Ratan Raha
Shri Susanta Ghosh
Shri Surajit Saha
Shri Dipak Gupta
Shri Nrisingha Basu
All India Federation Membership List
All rights Reserved • Best Viewed at 1024 X 768 • e-Branding by Brainbox Infotech