Prof. Saugata Roy
Hon'ble M P Lok Sabha

Chief Advisor

162/D, 593, Lake Gardens, Kolkata-700045,
Ph.: 2290 3272, 2422 0772
Mob: 983031220 / 9013180175
  Shri Pushpa Raj Deshmukh (Kaka)

President

Pushp Vilas, Karmagarnagar,
Pimpri, Pune-411 018, Maharashtra
Ph: (020) 27422669, 27274935, 9822884488
  Shri Biswambhar Basu, B.Com, LLB

General Secretary

A. G Market, Salt Lake City, Kolkata-91
Ph.: (033) 2591-3871
Mob.: 9875308556 / 98301-35530/ 98302-35550 / 97487-77000
WhatsApp : 98301-35530

  Shri K. Krishnamurthy

Treasurer


3-12-49/B, Ganesh Nagar,
Ramanthpur, Hyderabad-500 013

Mobile : 9849024567 / 8008018012

Working President
Shri T. Krisheappa (Karnataka)
Shri T. Krisheappa (Karnataka)

Sr. Vice President:

Shri Paahiad Bhai Modi (Gujarat)
Janab Ramjan Ali Anaari (Bihar)

Vice President

Shri Kiran Pal Singh Tyagi (New Delhi)
Sri D. N. Patii (Maharashtra)
Shri Sish Pal Godara (Haryana)
Shri Johny Nellore (Kerala)
Shri Dharani Dhar Bora (Assam)
Janab Abdul Rahim Shah (Jammu & Kashmir)
Shri Karam Chand Sood (Chandigarh)
Shri Rajesh Tewari (Uttar Pradesh)
Shri Nayeekoti Raju
Shrl Pemba Tainang (West Bengal)
Shri S. Bullamean (Kerala)
Shri Bharat Dabey (Madhya Pradesh)
Shri Debar' Ch, Bora (Assam)
Shri Gurjinder Singh Sidhu (Punjab)
Shri Negendra Jena (Qdisna)
Shri rvlandadi Venkat Rao (Andhra Pradesh)
Shri Dimple Kumar Sharma (Rajasthan)
Shri Ramesh Ch. Pandey (Uttarakhand)
Shri A. Joaquim 1 Fernandes (Goa)
Shrl Jagdish Sharma (Himachal Pradesh)
Shri Hotoshe Sumi (Nagaland)
Shri Rarndev Sinha (Chatisgarh)
Shri Guru Pada Dhak (West Bengal)
Shri D. Thayanna (Karnataka)
Shri Shia Kumar Garg (New Delhi)
Shri Meijiang Gonmel (Nagaland)
Janab Anowar Khan (Meghalaya)
Shri Ashok Singh (Uttar Pradesh)


Secretary

Shri Rajesh Arnbuskar (Maharashtra)
Shri Gandhi Henriques (Goa)
Shri Shyaaial Paul (West Bengal)
Shri Pradip Saha (Tripura)
Shrl Dayanand Prasad (Bihar)
Shri Chandrika Prasad Yadav (Jharkhand)
Shri Nirmal Jana (West Bengal)
Shri Girish Tewari (Uttar Pradesh)
Shri Arvind Babu (Kerala)
Shri Gunjan Borah (Assam)
Shri M. Raja Reddy (Karnataka)
Janab Nasim Hossain Haider (West Bengal)
Shri Kunj Behari Bansal (New Delhi)
Organizing Secretary
Corn. Chandra Kant Yadav (Maharashtra)
Janab T Mohammed All (Kerala)
Shri S. S. Girija Rao (Andhra Pradesh)
Shri Ahhoy Singh (Bihar)
Shri T.A.V.V.L. Narasimha Murthy (Andhra Pradesh)
Shri Jyotidndhar Singh, Sonu (Telengana)
Shri Harish Kr. Sippi (Himachal Pradesh)
Shri Sanjay Kundu (Jharkhand)
Shri Sewaram (Rajasthan)
Shri Flarinarayan Dutta (Assam)
Jb. Rashid Khan (Madhya Pradesh)
Jb. Mizanur Rahaman (West Bengal)
Media-in-charge
Shri Saurabh Gupta (New Delhi)

Asst. Secretary

Shri Anil Kumar (Bihar)
Shri Dundaiah (Karnataka)
Md. Abdul Bari Sheikh (Assam)
Shri Kaushii Saha (West Bengal)
Shri Bharat Prasad (Sikkim)
Shri A. Siva Kumar (Andaman & Nichobar)
Shri Rajendra Sharma (Haryana)
Shri Vijay Bengia (Arunachal Pradesh)
Shri Joseph Vegas (Goa)
Shri R. Zomuna (Mizoram)
Shri Rajesh Thakur (Himachal Pradesh)
Janab Ekram Hossain (Odisha)
Shri Satish Rancher Halpati (Daman & Diu)
Shri Abhijit Mondal (West Bengal)
Shri Bikash Sharma (Uttar Pradesh)
Shri indra Prasad Pathak (Manipur)
Shri Mahesh BM Raman Rai Patel (Dadra & Nagar Buell)
Jb. Anwar (Lakshadweep)
Shri Karamjeet Singh (Punjab)
Shri L. Madappa (Mysore)
Shri Raj Kr. Mittal (West Bengal)
Shri T. R. Subbaraju (Karnataka)
Jb. Arlaytullah Malik (Jammu & Kashmir)
Shri Vijay Kumar Ghritlahare (Chhattisgarh)
All India Federation Membership List
All rights Reserved • Best Viewed at 1024 X 768 • e-Branding by Brainbox Infotech